Nodig teamleden van buiten uw organisatie uit voor samenwerking binnen Microsoft Teams

Microsoft teams toegang leden buiten organisatie Office 365

Nodig teamleden van buiten uw organisatie uit voor samenwerking binnen Microsoft Teams

Microsoft Teams is sinds de introductie zo’n zes maanden geleden uitgegroeid tot een effectief platform voor de samenwerking binnen teams binnen organisaties. Recent heeft Microsoft daar een nieuwe functionaliteit aan toegevoegd. Office 365 gebruikers kunnen nu teamleden van buiten hun organisatie toevoegen aan hun team. Daarmee kunnen gasten deelnemen aan chats, online vergaderingen bijwonen en meewerken aan documenten. Deelname van externe teamleden binnen Microsoft Teams is ontwikkeld met de volgende drie belangrijke uitgangspunten.

Samenwerken
Teams zijn er in alle vormen en maten en voor teams is het belangrijk om eenvoudig te kunnen communiceren en samenwerken, ook met teamleden buiten de organisatie. Inmiddels kan iedereen met een Azure Active Directory (Azure AD) account toegevoegd worden als gast binnen een team. Dat betekent dat iedereen met een van de (inmiddels) 870 miljoen accounts binnen de Microsoft cloud toegevoegd kan worden. Binnenkort komt de functionaliteit om personen met een Microsoft Account (MSA) toe te voegen als gast binnen Microsoft Teams. Heeft een deelnemer die uitgenodigd wordt dan nog een Microsoft Account, dan worden zij doorverwezen naar een pagina waar de genodigde gratis een account aan kan maken met een bestaand zakelijk of privé e-mail adres (zoals Outlook.com of Gmail.com).

Veiligheid en Compliance
Bestaande klanten van Microsoft Teams, als onderdeel van Office 365, hebben aangegeven dat gasttoegang gepaard moet gaan met goede veiligheid en garanties op compliance. Binnen Teams worden gastaccounts veilig toegevoegd en beheerd binnen Azure AD met Azure AD B2B Collaboration. Dit geeft een hoge mate van veiligheid en toegangscontrole met onder andere de mogelijkheid voor ‘conditional access policies’ (voorwaarden tot toegang). Verder gebruikt Azure AD zelflerende algoritmen en detectiemethoden om verdachte activiteiten op te sporen en te melden. De mogelijkheden voor multi-factor authenticatie geven extra beveiliging. Daarnaast hebben IT afdelingen met Azure AD direct inzicht in de aanmeldingen en activiteiten van gebruikers buiten de organisatie. Tot slot vallen de inhoud van documenten en de activiteiten van gebruikers buiten de organisatie onder dezelfde compliance en controlemechanismen als de overige Office 365 gebruikers. Goed om te weten dat de Microsoft Online Services (cloud diensten) voldoen aan de nieuwe Europese Privacy Wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming / GDPR) die in mei 2018 in werking treedt.

Beheer
Het is de veiligheidsfunctionaris of de IT afdeling van de organisatie die bepaalt hoe deelnemers van buiten de organisatie deelnemen aan Teams en de voorwaarden bepalen binnen hun Office 365 omgeving. IT beheerders hebben eenvoudig en snel inzicht en overzicht in de account van externen en kunnen op elk moment met een druk op de knop de toegang van externen intrekken.

Realiseer meer
Met Microsoft Teams werken uw teamleden efficiënt en effectief. Nu ook met teamleden van buiten uw organisatie. Dit geeft nieuwe en ongekende mogelijkheden om meer te realiseren. Wilt u gebruik gaan maken van Microsoft Teams binnen uw Office 365 omgeving? Neem dan contact op met een van onze cloud consultants om u verder te helpen.

Geen reactie's

Geef een reactie

logo-caase