De Caase.com Privacy belofte

caase microsoft zorgformatie webinar privay data veiligheid zorg

De Caase.com Privacy belofte

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft strenge regels voor aan bedrijven die goederen en diensten leveren binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of die informatie verzamelen en verwerken van inwoners van de Europese Unie (EU). Wij geloven dat de AVG een belangrijke stap is in de bescherming en verduidelijking van de privacy rechten van elk individu.

Bij Caase.com staat de bescherming van alle informatie hoog in het vaandel. Wij begrijpen dat u wellicht vragen of zelf zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw informatie en de invloed van immer strenger wordende wetgeving. Om die reden hebben wij dit bericht opgesteld om enkele van uw vragen te beantwoorden en uit te leggen hoe wij omgaan met privacy en voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wij hebben maatregelen en processen in positie om de beveiliging van uw informatie adequaat uit te voeren waarmee wij voldoen aan onze juridische en wettelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast werken wij continue aan verbetering om u de hoogste standaard van onze dienstverlening te bieden.

Bij Caase.com hebben wij alle stappen genomen om te voldoen aan de AVG:
• Wij hebben een audit inzake persoonlijke informatie uitgevoerd en al onze dataverwerkingsactiviteiten gedocumenteerd
• Wij hebben, waar nodig, een risico analyse assessment laten uitvoeren zoals vereist onder de AVG
• We hebben bestaande processen en procedures aangepast en nieuwe geïntroduceerd met versterkte beveiliging voor privacy gevoelige informatie om daarmee te voldoen aan de AVG
• We hebben een nieuwe en verbeterde training voor al onze medewerkers geïntroduceerd om zeker te zijn dat iedereen ‘juist met informatie’ omgaat
• We hebben onze leveringsketen een audit laten ondergaan om zeker te weten dat al onze leveranciers en partners en hun voorwaarden voldoen aan de AVG
• We hebben strikte voorwaarden en ‘best practices’ ingesteld in alle landen waar we zaken doen
Verder geldt dat wij doorgaan met het in stand houden en verbeteren van al deze maatregelen.

Welke informatie verwerkt Caase.com?
Welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen en verwerken hangt af van welke zaken u met ons doet.
In de meest gevallen verwerkt Caase.com uitsluitend, zeer beperkte (niet-gevoelige) persoonlijke informatie van u als onze klant. Voor normale transacties blijft die informatie beperkt tot contactinformatie, een zakelijk adres van medewerkers van u als klant, nodig om onze diensten en producten te kunnen leveren, voor normaal klantbeheer en rapportage (indien nodig).

Wanneer wij consultancy, managed services of andere professionele IT diensten leveren dan is het verwerken van informatie toegespitst op het leveren van de dienst. Regulier is er een projectdefinitie (statement of work) of vergelijkbaar document die de specifieke dienst omschrijft en waar tegelijk in staat beschreven welke informatie wordt verzameld en verwerkt. Verder geldt ook hier normaal klantbeheer en eventueel rapportagefunctionaliteit.

Het is goed te weten dat Caase.com niet altijd direct invloed heeft op de verwerking van persoonlijke informatie voor alle producten, diensten of abonnementen die u via Caase.com afneemt. Een voorbeeld is een cloud-abonnement dat u afneemt waarbij u als gebruiker van de technologie een directe overeenkomst met de cloud-aanbieder afsluit of moet afsluiten (bijvoorbeeld Microsoft Office 365 of Microsoft Azure). In dit geval treedt Caase.com slechts op als wederverkoper van de dienst of het abonnement en verwerkt normaliter alleen de persoonlijke informatie zoals beschreven in de eerste alinea van deze paragraaf (normale diensten). Enige informatie over u die verwerkt wordt door de derde partij – de leverancier van de dienst of het abonnement – valt onder de voorwaarden in de overeenkomst die u met de derde partij afsluit. Over het algemeen is dat een ‘cloud overeenkomst’ of ‘end user license agreement’ (gebruiksvoorwaarden) of een vergelijkbare overeenkomst. Een uitzondering kan zijn wanneer Caase.com toegang heeft tot bepaalde persoonlijke informatie om directe diensten aan u te leveren, in welk geval Caase.com uitsluitend de informatie verwerkt waartoe zij toegang heeft om de dienst aan u te kunnen leveren.

Tenzij wij schriftelijk, direct met u, anders zijn overeengekomen gelden onze Privacy Voorwaarden die u online kunt inzien en waarin beschreven staat hoe wij omgaan met uw informatie. In deze Privacy Voorwaarden staat ook beschreven hoe wij omgaan met uw informatie voor Caase.com marketing. Wanneer uw medewerkers ooit toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van marketinguitingen van Caase.com hebben zij op elk moment individueel het recht om hun voorkeuren te wijzigen of zich af te melden voor dit type communicatie.

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben wij ook aangepast om daarmee te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wereldwijde organisatie
Caase.com is onderdeel van Insight Enterprises en doet over de hele wereld zaken. Wij erkennen dat de plek waar persoonlijke informatie is opgeslagen voor veel organisaties en individuen belangrijk is. Ondanks het feit dat Caase.com onderdeel uitmaakt van een organisatie met haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten bevestigen wij dat al onze zaken binnen EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) een aparte business unit is en dat alle verzamelde informatie binnen deze business unit is opgeslagen in datacenters die zich in Europa bevinden.
Slechts een zeer klein deel van persoonlijke klantinformatie wordt verwerkt buiten de EU. Dit betreft informatie van klanten die wereldwijd opereren en is over het algemeen beperkt tot algemene contactinformatie die benodigd is voor rapportage doeleinden en om u als klant goed te kunnen bedienen. Voor wie het betreft is de verwerking van die informatie en de beveiliging daarvan vastgelegd in een overeenkomst die wij met deze specifieke klanten hebben afgesloten en wordt gedekt door het juridische kader dat we onderhouden om zulke verwerkingen te mogen uitvoeren.
Insight, als moeder van Caase.com, onderhoudt een tweezijdig juridisch kader voor de overdracht van en de verwerking van persoonlijke informatie buiten de EU. Insight, en daarmee Caase.com, is Privacy Shield gecertificeerd en onderhoudt binnen de organisatie een set aan dataverwerkingsovereenkomsten die Model Contract Clausules omvat. Met beide maatregelen voldoen we aan de AVG.

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is een van de meest belangrijke aspecten van de AVG.
Caase.com erkent dat het verzekeren van de integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van informatie, die door u aan Caase.com in vertrouwen zijn gegeven van vitaal belang is. Caase.com onderhoudt een formeel Informatie Beveiligings- beleid met daarin opgenomen uitgebreide standaarden en controlemechanismen afgestemd op industrie standaarden en best practices om daarmee informatie veilig te stellen en houden binnen de gehele organisatie.
Met de toenemende (cyber)dreiging en continue vernieuwing van informatiebeveiligingsstandaarden voert Caase.com continue verbeteringen door aan dit programma. Dat doen wij op basis van feedback, onderzoek en (ver)nieuw(d)e standaarden om zo te zorgen dat de informatie die u ons in vertrouwen geeft veilig blijft. Het Caase.com informatiebeveiligingsprogramma omvat maatregelen voor de gehele organisatie om risico’s te beperken. Risico’s worden gemitigeerd via medewerkers, bedrijfsprocessen en technologie en dit omvat onder andere, maar niet gelimiteerd tot:
• Procedures en standaarden
• Bureauonderzoek naar derde partijen
• Bewustzijnstraining voor medewerkers
• Bedrijfscontinuïteit en herstel na calamiteiten
• Risico management en -beperking
• Dataverlies- en incidentmanagement

Samengevat
Caase.com heeft een gedetailleerd en uitgebreid programma uitgevoerd om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wij spannen ons blijvend in om uw gegevens verwerken conform deze hoge veiligheidsstandaard.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over ons privacy- en beveiligingsbeleid? Stelt u ze gerust via het e-mail adres: gdpr@caase.com.

Geen reactie's

Geef een reactie

logo-caase